پویش تهویه ، ساخت دستگاههای تهویه مطبوع و برودت صنعتی
هواساز
چیلرهای تراکمی آبی
برج خنک کن
کندانسور هوایی
چیلرهای تراکمی هوایی
پکیج یونیت
ایرواشر صنعتی
درای کولر
تبخیر کننده دی اکسید کربن
هیت پمپ
کندانسور آبی و اواپراتور