شركت پويش تهويه يكي از شركت هاي ايراني فعال در زمينه ساخت دستگاه هاي تهويه مطبوع و دستگاههای برودت صنعتي مي باشد.
اين شركت در سال 1374 خورشيدي تشكيل و تا كنون بصورت مستمر در اين زمينه فعاليت نموده است. توليد جديدترين و بروزترين دستگاه هاي اين صنعت با كيفيتي برابر دستگاه هاي تراز اول دنيا همواره هدف موٴسسين و مسئولين اجرائي اين شركت بوده است.
استفاده از بهترين و برترين مواداوليه و قطعات مورد نياز ساخت دستگاه ها، تهيه و تاٴمين ماشين آلات كارآمد و دقيق مورد نياز خط توليد و برقراري نظام تضمين كيفيت و اعتقاد به انجام كار صحيح و نهادينه كردن اين امر در پرسنل طراحي و توليد، كليد توليدات با كيفيت اين شركت مي باشد.
گروه طراحي اين شركت بصورت مستمر در حال تحقيق و جمع آوري آخرين دست آوردها در سطح جهان بوده و با توجه به نياز كشور و فرهنگ مصرف كنندهٴ ايراني و بكار گيري و تلفيق هوش و ذوق و هنر خاص اين كشور اقدام به بهينه سازي و توليد دستگاه هاي تهويه و تبريد و تجهيزات مرتبط با آن مي نمايد. اميد است كه در سايه خداوند متعال توفيق خدمت به هم نوع همواره نصيب اين مجموعه باقي بماند.